Nawigacja

 • Zajączki
  06.11.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zajączki.

 • Odra

  Odra - Obrazek 1

 • POLA NADZIEI - KIERMASZ

  POLA NADZIEI - KIERMASZ

   

  DZIĘKUJEMY!!!

  Udało nam się zebrać:

  2443,23zł

  (fotorelacja)

   

   

   

 • UWAGA! Nowe konto Rady Rodziców.

   

  Szanowni Państwo,

    uległ zmianie numer konta bankowego Rady Rodziców, konto Żywienia pozostaje bez zmian.

    Przypominamy, że opłaty za przedszkole dokonywane są tylko przelewem bankowy.

   

   

   

 • Nauczyciel wspomagający

  Nauczyciel wspomagający

   

  Szanowni Państwo,

     od września, poszukujemy pedagoga specjalnego, na stanowisko

  nauczyciela wspomagającego.

   

     Szczegółowe informacje, pod numerem telefonu 22 544 06 50.

   

 • RODO

   

  Warszawa, dnia 25.05.2018r.

  INFORMACJA

  ADMINISTRATORA

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Przedszkola nr 412
  z Oddziałami Integracyjnymi  z siedzibą w Warszawie przy ul. Pala Telekiego 8, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

  Dane gromadzone i przetwarzane trybie art. 6 ust. 1 lit. c
  i art. 9 ust. 2 lit. g art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

  Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

  Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona  w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę
  do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

   

  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 412 jest Jarosław Feliński
  tel. 604 270 401

   

  ADMINISTRATOR

   

  Agnieszka Szemberska

   

   

  Dyrektor Przedszkola nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie przy ul. Pala Telekiego 8. informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.) oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880).

  Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

   

   

   

 • WIĘCEJ WIEM, MNIEJ CHORUJĘ

  WIĘCEJ WIEM, MNIEJ CHORUJĘ

 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi
  02-793 Warszawa, ul. Pala Telekiego 8
 • (22) 544 06 50

Galeria zdjęć