Nawigacja

Orginal Play

Na terenie naszego przedszkola, od września 2011 roku, odbywają się międzynarodowe warsztaty i seminaria "Original Play"®.  Autor  programu, dr O. Fred Donaldson i mgr Jolanta Graczykowska (oficjalny przedstawiciel i koordynator programu "Original Play"® i "The Sanctuary Alliance"  w Europie) wraz ze specjalistami z całego świata m.in. Szwecji, Niemiec, Grecji, Austrii, Stanów Zjednoczonych, prowadzą zajęcia dla dzieci. W 2012 i 2013 roku odbyły się również warsztaty "Original Play"® dla rodziców, które poprowadzili dr O. Fred Donaldson i mgr Jolanta Graczykowska.
 
Program "Original Play"® („Pierwotna zabawa”) jest rezultatem ponad 30-letnich doświadczeń i badań nad zachowaniami towarzyszącymi zabawie dzieci, dorosłych oraz dzikich zwierząt na całym świecie. Program funkcjonuje i rozwija się w Stanach Zjednoczonych, Polsce, Austrii, Niemczech, RPA, Szwecji, Szwajcarii, Włoszech, Grecji, Bahrajn, Kanadzie.
 
 
Program "Original Play"®:
 
 • jest programem profilaktycznym, korekcyjnym i strategicznym, skierowanym na produktywne zmiany, rozwój i zdrowie. Wykorzystuje moc pierwotnej zabawy w aktywizowaniu naturalnych mechanizmów rozwoju i zdrowia,
 • jest procesem psychologicznym i fizjologicznym. Jest połączeniem aspektów poznawczych, emocjonalnych, uczuciowych oraz sensoryczno-motorycznych w procesie uczenia się. Jest procesem, który jedynie poprzez praktykę może zostać zrozumiany i rozwinięty,
 • jest wolne od współzawodnictwa, rywalizacji i uczucia wygranej lub przegranej. Jest uniwersalnym procesem wykraczającym poza kulturowe, społeczne, czy językowe ograniczenia. Dzięki temu stanowi podstawę dla komunikacji międzyludzkiej i integracji międzykulturowej. Jest miejscem spotkania, w którym możemy odczuwać przynależność ponad izolacją i społecznymi podziałami.
 • prezentuje alternatywę dla agresji i przemocy, bez potrzeby użycia siły, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia własnej wartości i nie naruszaniu tego poczucia u innych,
 • dostarcza możliwości wyboru postępowania bez chęci rewanżu w sytuacji agresji, przemocy, czy lęku,
 • przekształca głęboko zakorzenione, negatywne nawyki, wzorce i schematy zachowań w nawyki oparte na poczuciu bezpieczeństwa, miłości i poczuciu przynależności,
 • stwarza bezpieczną przestrzeń dla wyrażenia agresji fizycznej, czy słownej, umożliwiając jednocześnie bezpieczne jej przekształcenie,
 • propaguje sens poczucia przynależności jako najlepszej alternatywy dla lęku i rywalizacji,
 • tworzy optymalne warunki dla rozwoju kreatywności, rozwoju osobistego i uczenia się,
 • zwiększa możliwości adaptacji w zmieniających się warunkach życia.

 

Korzyści programu „Original Play”® zawierają:
 
 1. 1.Zdolność rozpoznawania dobrego i złego dotyku.
 2. 2.Zwiększenie poczucia własnej wartości, emocjonalnej elastyczności, i zdolności akceptacji różnic.
 3. 3.Redukcję lęków, stresu, zachowań obronnych.
 4. 4.Zdolność wykraczania w myśleniu poza schemat rywalizacji.
 5. 5.Uaktywnienie wzorca dobroci w relacjach międzyludzkich.
 6. 6.Rozwój poczucia przynależności.
 7. 7.Zmniejszenie poziomu agresji i podatności na zranienia emocjonalne.
 8. 8.Aktywizację sensoryki (odczuć dotykowych), poprawę kondycji i aktywności fizycznej.
 9. 9.Zwiększenie zakresu ruchu, usprawnienie motoryki małej i dużej, poczucia równowagi, elastyczności.
 10. 10.Poprawę funkcjonowania układu immunologicznego, krwionośnego i endokrynnego.
 11. 11.Wzrost plastyczności mózgu.

 

Publikacje naukowe dotyczące programu „Original Play”®:
 
 • Donaldson O. Frederick (2008), „Original Play”® podstawa uczenia się i rozwoju dzieci [w:] A. Gofron. M. Piasecka, (red.), Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna, Częstochowa.
   
 • Donaldson O. Frederick (2009), W odkrywaniu głębszego znaczenia My: „Original Play® (Pierwotna Zabawa”) oraz Tożsamość w teorii i praktyce edukacyjnej [w:] A. Gofron, M. Adamska- Staroń (red.), Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana, Kraków.
   
 • Donaldson O. Frederick (2010), Czuła dobroć: wzór, który łączy. O roli Original Play® („pierwotnej zabawy”) w edukacji zorientowanej na dziecko [w:] A. Gofron, B. Łukasik (red.), Podstawy edukacji. Podmiot w dyskursie pedagogicznym, Kraków.
   
 • Graczykowska J.(2008), Doświadczenia i korzyści z wdrażania programu „Original Play”™ wśród dzieci i młodzieży w Polsce [w:] A. Gofron. M. Piasecka, (red.), Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna, Częstochowa.
   
 • Graczykowska J., Foks U. (2009), Edukacja dla Pokoju- Projekt Międzynarodowej Szkolnej Wymiany Dzieci w ramach programu „Original Play® [w:] A. Gofron, M. Adamska- Staroń (red.), Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana, Kraków.
   
 • Graczykowska J. (2010), Dawać i otrzymywać miłość- rola Original Play® w praktyce i teorii edukacyjnej [w:] A. Gofron, B. Łukasik (red.), Podstawy edukacji. Podmiot w dyskursie pedagogicznym, Kraków.
   
 • Graczykowska J. (2009), Original Play® (Pierwotna Zabawa) podstawą rozwoju i uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym, ABC Wychowania i Zdrowia, Nr 24.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Original Play” min. znaczenia programu, kursów i warsztatów, rekomendacje znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie „Original Play”
 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi
  02-793 Warszawa, ul. Pala Telekiego 8
 • (22) 544 06 50

Galeria zdjęć