Nawigacja

Metoda W.Sherborne

Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne
 
Metoda ta opiera się na ćwiczeniach-zabawie-relacjach z drugą osobą. Cechą charakterystyczną metody jest rozwijanie przez ruch: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu. Udział w zajęciach wpływa korzystnie na rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy, ruchowy dziecka.
 
W metodzie wyróżnia się cztery grupy aktywności:
 
 •  prowadzące do poznania własnego ciała;
 •  pomagające zdobyć pewność siebie;
 •  ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerami grupy;
 •  rozwijajjące twórczość.
 
Celem tej metody jest doświadczenie:
 
 • ruchu,
 • kontaktu emocjonalnego,
 • kontaktu fizycznego,
 • kontaktu społecznego,
 • poznanie własnego ciała.
 
Stosując tą metodę rozwijamy u dzieci:
 
 • poczucie bezpieczeństwa, zaufania do siebie i partnera,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów, 
 • świadomość własnego ciała, umiejętność rozróżniania części ciała
 • orientację w czasie i przestrzeni w środowisku zewnętrznym,
 • pewność siebie w poruszaniu się w przestrzeni,
 • kształtowanie obrazu samego siebie,
 • rozumienie emocji, opanowywania ich,
 • doskonalenie płynności ruchów.
 • własną inwencję, pewność siebie, inicjatywę,
 • koncentrację uwagi, sposób komunikowania się,
 • umiejętność odpoczynku,
 • spontaniczność ruchu i zachowań,
 • sprawność ruchową, wyobraźni, pojęć,
 • umiejętność rozluźniania się po okresie napięcia i koncentracji.
 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi
  02-793 Warszawa, ul. Pala Telekiego 8
 • (22) 544 06 50

Galeria zdjęć