Nawigacja

Dziecięca matematyka

„Dziecięca Matematyka”
 
 
Edukacja matematyczna jest elementem niezbędnym w rozwoju intelektualnym każdego człowieka. Nierzadko proces nabywania umiejętności matematycznych przysparza wielu problemów. Wymaga wiele wysiłku ze strony dziecka jak również rodziców i nauczycieli. Wychodząc naprzeciw trudnościom związanym z opanowaniem umiejętności matematycznych Edyta Gruszczyk – Kolczyńska opracowała program „Dziecięca Matematyka”.
 
„Dziecięca Matematyka” łączy intensywny rozwój intelektualny z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz z ćwiczeniem umiejętności matematycznych. Najważniejsze w tej edukacji są osobiste doświadczenia dziecka. To one stanowią budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Program jest w taki sposób opracowany aby umożliwić dziecku sukces w nauce szkolnej minimalizując  niepowodzenia podczas procesu uczeniu się matematyki.
 
Celem „Dziecięcej Matematyki” jest:
- stworzenie dziecku pozytywnych warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego,
- wspieranie rozwoju wszystkich dzieci, czyli tych zdolnych jaki i tych które rozwijają się wolniej,
- kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego,
- konstruowanie wiedzy w taki sposób, aby przedszkolak mógł osiągnąć swoim umysłem wiedzę matematyczną oraz ją wykorzystać,
- wychowywanie dzieci w pozytywnym nastawieniu do dorosłych i dzieci, aby dobrze wiodło im się wśród innych.
 
W przedszkolu edukacja matematyczna metodą E. Gruszczyk- Kolczyńskiej odbywa się poprzez zabawę, atrakcyjne zajęcia oraz w sytuacjach codziennych. Zajęcia są wypełnione zabawami, ciekawymi zadaniami i grami. Ważna jest rozmowa z dzieckiem, gdyż sprzyja to rozwojowi jego myślenia.
 
Program “Dziecięca Matematyka” opiera się na realizacji poniższych obszarów:
 1. Orientacja przestrzenna i umiejętności społeczne;
 2.  Rytm i rytmiczna organizacja czasu;
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania;
 4. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania;
 5. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości;
 6. Klasyfikacja;
 7.  Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych jako dalsze doskonalenie umiejętności rachunkowych dzieci;
 8. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia;
 9. Mierzenie płynów i sens mierzenia;
 10. Intuicja geometryczna, czyli kształtowania pojęć geometrycznych;
 11. Konstruowanie  gier przez dzieci;
 12. Zapisywanie czynności matematycznych znakami (<,>, =,+,-).
 
Wymienione obszary należy realizować w podanej kolejności, ponieważ uwzględniają stopnie trudności. Wpływają stymulująco na rozwój intelektualny dziecka,  rozwijają zdolności matematyczne i przygotowują do nauki szkolnej.
 
 
Opracowano na Podstawie
Programu"Dziecięca Matematyka"
Edyta Gruszczyk - Kolczyńska i Ewa Zielińska
 
Julia Bortel

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi
  02-793 Warszawa, ul. Pala Telekiego 8
 • (22) 544 06 50

Galeria zdjęć