Nawigacja

Metoda Dobrego Startu

Czym jest Metoda Dobrego Startu?
 
Metoda Dobrego Startu to jedna z metod pracy przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, która została opracowana przez Martę Bogdanowicz.
 
Oparta jest na metodzie Le Bon Depart, która dotarła do Polski pod koniec lat sześćdziesiątych.
Założeniem Metody Dobrego Startu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej.
 
Metoda ta ma bardzo dobry wpływ na rozwój złożonych czynności, jakimi są czytanie i pisanie.  Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.
 
Ćwiczenia z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu są wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, niezbędne w przypadku dzieci ryzyka dysleksji oraz osób o opóźnionym rozwoju psychoruchowym – niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.
 
Jak przebiegają zajęcia?
Zajęcia są bardzo atrakcyjne dla dzieci. Podczas każdego spotkania prowadzone są ćwiczenia rozwijające świadomość osoby, ćwiczenia usprawniające orientację w schemacie ciała oraz ćwiczenia kształtujące orientację w przestrzeni. Dzieci poznają wierszyk lub piosenkę, która jest skorelowana z wprowadzonym wzorem graficznym – figura, litera, cyfra. Poznają kształt biorąc udział w ćwiczeniach ruchowo-słuchowo-wzrokowych i rozwijając swoje kompetencje językowe.
Podstawą metody jest uczenie polisensoryczne, do czego wykorzystywane są karty ze wzorami wyklejonymi materiałami o różnej fakturze i barwie.
Zajęcia kończą się relaksacją.
Nowo poznane wzory są utrwalane przez kolejne zajęcia.
 
Szczegółowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronach:
 
 
Opis sporządzony na podstawie publikacji
 „Metoda Dobrego Startu – Piosenki do rysowania
M. Bogdanowicz, wyd. Harmonia, Gdańsk 2007, str.3;
 
 
Anna Szawłowska

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi
    02-793 Warszawa, ul. Pala Telekiego 8
  • (22) 544 06 50

Galeria zdjęć