Nawigacja

POLA NADZIEI

 

„Pola Nadziei” to międzynarodowy program realizowany przez hospicja i ich przyjaciół. Jego zadaniem jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz potrzebujących,ale przede wszystkim propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei niesienia bezinteresownej pomocy. Symbolem programu są żonkile.Z początkiem jesieni społeczność lokalna (szkoły, przedszkola, władze lokalne oraz indywidualni darczyńcy) zbiera i sadzi cebulki żonkili. Kiedy zakwitną wiosną, są rozdawane w ulicznych kwestach.
 

 

 

Cele „Pól Nadziei”:
 • edukacja dotycząca metod pracy z nieuleczalnie chorymi ludźmi oraz z osobami w żałobie,
 • propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka,
 • szczególnie zachęcanie młodzieży do praktycznego zaangażowania w pomoc dla ludzi cierpiących,
 • pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych dla bieżącego funkcjonowania Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa.

 

 

Możliwe formy Realizacji programu Pola Nadziei przez placówki oświatowe:
 • zbieranie cebulek żonkili lub pieniędzy na ich zakup,
 • sadzenie Pól Nadziei,
 • organizowanie grup wolontaryjnych,
 • organizowanie prelekcji o idei hospicyjnej,
 • organizowanie lub/i udział w kwestach w kwestach w galeriach handlowych,
 • organizowanie lub/i udział w charytatywnych żonkilowych biegach, marszach, meczach lub innych formach aktywności fizycznej wg pomysłów i projektów dzieci i młodzieży,
 • organizowanie koncertów, przedstawień charytatywnych wg pomysłów i projektów dzieci i młodzieży,
 • organizowanie kiermaszów wg pomysłów i projektów dzieci i młodzieży,
 • organizowanie konkursów, np. plastycznych, literackich, fotograficznych wg pomysłów i projektów dzieci i młodzieży,
 • przygotowywanie żonkili z bibuły, krepiny, filcu, origami w ramach zajęć plastycznych,
 • ścinanie kwitnących żonkili i udział w kwestach,
 • udział w konkursach dla szkół, udział w festynach, piknikach oraz kwestach – organizowanych przez naszą Fundację w ramach programu Pola Nadziei.

 

POLA NADZIEI

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi
  02-793 Warszawa, ul. Pala Telekiego 8
 • (22) 544 06 50

Galeria zdjęć