Nawigacja

Specjaliści

 

PEDAGOG TERAPEUTA

mgr Anna Różycka - Majewska
 
 
mgr Anna Różycka-Majewska pedagog-terapeuta
pedagog, nauczyciel nauczania początkowego, reedukator, historyk sztuki
 


Absolwentka Historii Sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a takżePedagogiki oraz Nauczania Początkowego i Reedukacji na Uniwersytecie Warszawskim.

Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu terapii osób z zaburzeniami rozwoju przy wykorzystaniu zasad stosowanej analizy zachowania w uczeniu nowych umiejętności i w pracy nad zachowaniami trudnymi.Ukończyła kurs I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W przedszkolu zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe – w tym zajęcia z elementami Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 
 
kontakt: (22) 544-06-69
 
 
LOGOPEDZI
 
mgr Ewa Helman – neurologopeda

Z wykształcenia filolog polski, nauczyciel, logopeda, neurologopeda, licencjonowany glottodydaktyk. Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Logopedii
na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studiów podyplomowych
o kierunku Neurologopedia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Ukończyła szkolenie „AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”, szkolenie w zakresie „Wykorzystania zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – uczenia nowych umiejętności i pracy nad zachowaniami trudnymi”, szkolenie „Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia” oraz „Jak się bawić, żeby lepiej widzieć – wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ćwiczenia wzroku”.

W przedszkolu zajmuje się  diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji dzieci z dysfunkcjami OUN.
 
 
kontakt: (22)  544-06-68
 
 
mgr Agnieszka Saj – Mazurek - logopeda, specjalista emisji głosu, neurologopeda

Absolwentka Filologii Polskiej i Logopedii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych na kierunku: Higiena i Emisja Głosu na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych na kierunku Neurologopedia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Ukończyła szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej, metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison oraz szkolenie „AAC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji. Brała udział w szkoleniach z zasad Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju w zakresie komunikacji, zabawy, umiejętności społecznych i pracy nad zachowaniami trudnymi.

W przedszkolu zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji dzieci z dysfunkcjami OUN.
 
kontakt: (22)  544-06-68
 
 
PSYCHOLOG
 
 
kontakt: (22) 544-06-67
 
 

mgr Magdalena Machcińska

Absolwentka wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej a także Iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia podyplomowe Socjoterapii i Terapii Pedagogicznej w Pedagogium - Wyższej Szkole Nauk Społecznych a także  Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu: terapii i pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, terapii dziecka ze spektrum autyzmu, treningów metodą EEG Biofeedback i metodą Warnkego oraz  wielu innych. Jest trenerem  Szkoły dla Rodziców i Wychowawców według metody E.Mazlich i A.Faber „Jak mówić żeby dzieci słuchały…”

 

Pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, prowadzi konsultacje dla rodziców, treningi metodą EEG Biofeedback i metodą Warnkego oraz Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu.

W przedszkolu prowadzi obserwacje dzieci, współpracuje z wychowawcami i specjalistami oraz prowadzi konsultacje dla rodziców.

 

kontakt: (22) 648 68 37 (telefon do PPP nr 19)
 
 
TERAPEUTA SI
 
mgr Dominika Orzechowska-Ostaszewska
 
Pedagog specjalny (UW), terapeuta Integracji Sensorycznej (Studia podyplomowe z zakresu Teorii Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, WSSE). Na co dzień pracuje
w przedszkolu integracyjnym z dziećmi i ich rodzicami. Posiada uprawnienia i doświadczenie w pracy
z dzieckiem z ADHD (szkolenie organizowane przez Poradnię Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Warszawie oraz Fundację Przyjaciół Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej). W swojej pracy dodatkowo wykorzystuje metody Sally Goddard (certyfikat Instytutu INPP w Chester), elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne (warsztat I stopnia), Orginal Play, oraz elementy terapii wzroku.
 
W Przedszkolu zajmuje się terapią Integracji Sensoryczną.
 
kontakt: odominika@interia.pl
 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi
    02-793 Warszawa, ul. Pala Telekiego 8
  • (22) 544 06 50

Galeria zdjęć